Úřad vlády České rebuliky - Tiskový sál

Praha 1


Datum realizace
  • 2008 – 2008

Popis

  • Investiční náklady: 18 mil.

Poskytnuté služby

  • Koordinátor BOZP
Detail služeb

Fotografie z projektu