OAKS PRAGUE -Výstavba části Golfového hříště P14a1 olfové dráhy č. 1-3 a 13-18 vč. Celé plochy cvičné louky

Nebřenice


Datum realizace
  • 2018-2019
Referenční list (pdf):

Popis

  • Realizace golfového hříště severní část, jamky č.1-3 a 13-18 včetně plochy cvičné dráhy
  • Investiční náklady 99 mil. Kč. Bez DPH 

Poskytnuté služby

  • Koordinátor BOZP
Detail služeb