Bytový dům - Michelské zahrady

Praha


Datum realizace
  • 2018-2019

Popis

  • Investiční náklady 130 mil. Kč,- bez DPH 

Poskytnuté služby

  • Koordinátor BOZP
Detail služeb

Fotografie z projektu