BD Stochovská

Praha


Datum realizace
  • 2019-2021

Popis

  • Investiční náklady 120 mil. Kč,- bez DPH

Poskytnuté služby

  • Koordinátor BOZP
Detail služeb

Fotografie z projektu