Obytný soubor na Musilech

Praha-Libuš


Datum realizace
  • 2006 – 2008

Popis

19 luxusních vila-domů.

Poskytnuté služby

  • Technický dozor stavebníka
Detail služeb

Fotografie z projektu