Zastřešení atria D, Fakulta stavební ČVUT Praha - Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

Zahradní čtvrť Zbraslav


Datum realizace
  • 2003 – 2008

Popis

Poskytnuté služby

  • Technický dozor stavebníka
Detail služeb

Fotografie z projektu