Generel nemocnice Kladno - rekonstrukce bloku C2

Kladno


Datum realizace
  • 2023-doposud

Popis

Poskytnuté služby

  • Koordinátor BOZP
Detail služeb