Průmyslové haly Hostivice - Supervize nad výstavbou průmyslových podlah v halách 3B, 2B, 3C

Hostivice


Datum realizace
  • 2007 – 2008

Popis

Dohled nad betonáží drátkobetonových podlah v několika halách. Bylo sledováno množství drátků v betonové směsi a průběh betonáže průmyslové podlahy.

  • Investor: Segro Slought Estates Group

Poskytnuté služby

  • Technický dozor stavebníka
Detail služeb

Fotografie z projektu