MOÚ Brno – blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie - II. etapa

Brno


Datum realizace
  • 2009 – 2010

Popis

  • Investor: Masarykův onkologický ústav Brno

Poskytnuté služby

  • Koordinátor BOZP
  • Inženýrská činnost ve stavebnictví
Detail služeb

Fotografie z projektu