REZIDENCE PODBABA ul. Heinemannova, Praha 6 - Podbaba

Praha 6 - Podbaba


Datum realizace
  • 2008 – 2009

Popis

  • Investiční náklady: 240 milionů Kč bez DPH

Poskytnuté služby

  • Koordinátor BOZP
Detail služeb

Fotografie z projektu