Služby

Reference

Název Občanské stavby / Office / Bytové domy Služby Lokalita Datum
Infrastruktura pro 8RD ul. Meduňkova, Praha 10 - Kolovraty občanské stavby Koordinátor BOZP, Praha 10 - Kolovraty 2008 – 2009
MOÚ Brno – blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie - II. etapa občanské stavby Technický dozor investora, Koordinátor BOZP, Inženýrská činnost ve stavebnictví, Brno 2009 – 2010
Obytný soubor na Musilech - Technický dozor investora občanské stavby Technický dozor investora, Praha-Libuš 2006 – 2008
Polyfunkční dům Dukelských Hrdinů - Technický dozor investora bytové domy Technický dozor investora, Praha 7, Dukelských Hrdinů 2006 – 2008
Průmyslové haly Hostivice - Supervize nad výstavbou průmyslových podlah v halách 3B, 2B, 3C občanské stavby Technický dozor investora, Hostivice 2007 – 2008
REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU RYBNÁ ul. Praha 1 – Malá strana bytové domy Technický dozor investora, Praha 1 – Malá strana 2008 – 2009
REZIDENCE PODBABA ul. Heinemannova, Praha 6 - Podbaba občanské stavby Technický dozor investora, Praha 6 - Podbaba 2008 – 2009
Úřad vlády České rebuliky - Tiskový sál office Koordinátor BOZP, Praha 1 2008 – 2008
Zahradní čtvrť Zbraslav - Technický dozor investora bytové domy Technický dozor stavebníka, Zbraslav 2000 – 2000
Zastřešení atria D, Fakulta stavební ČVUT Praha - Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi občanské stavby Technický dozor stavebníka, Zahradní čtvrť Zbraslav 2003 – 2008