Inženýrská činnost

Klientům nabízíme následující služby:

 • studie proveditelnosti investičních záměrů;
 • příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů;
 • zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií;
 • organizací výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhodnocování nabídek zhotovitelů;
 • vypracování harmonogramu výstavby včetně kontrolního a zkušebního plánu;
 • kontrola dodržování pravidel BOZP a PO zhotovitele;
 • kontrola a koordinace klientských změn při výstavbě bytových domů;
 • expertními posudky na vady staveb;
 • pasport staveb a bytů vč. fotografického a jiných monitoringů (novostaveb i provozovaných objektů);
 • zpracování podkladů pro prohlášení vlastníka;
 • kontrolou projektové dokumentace.
 • poradenství při výstavbě průmyslových podlah průmyslových objektů