Naše služby

Technický dozor stavebníka

Jako technický (stavební) dozor investora zajišťujeme pro své klienty nezávislou a nestrannou kontrolu napříč celým průběhem stavebního díla.

Expertní posudky staveb

Expertní a znaleckou činností se zabýváme již od samého začátku podnikání. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory.

Termovizní měření

Pomocí termovizní kamery zjistíme tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a odhalíme skryté vady staveb.

Koordinátor BOZP

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb.

Zkrácený Technický Dozor Stavebnika

Nabídka pro stavebníky RD, ale i developerských projektů. Nabízíme službu kontroly stavby v jednotlivých výstavbových fázích.

Inženýrská činnost ve stavebnictví

  • - studie proveditelnosti investičních záměrů;
  • - příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů;
  • - Další…

Reference

Systém řízení kvality

Máme zaveden a aplikován integrovaný systém managementu kvality ve smyslu požadavků norem:

Zavedení a implementace systémů kvality

Zavedení a implementace systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce dle nových evropských norem ISO 9001, 14001 a 18001