Expertní posudky staveb

Expertní a znaleckou činností se zabýváme již od samého začátku podnikání. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory.

Rozsah činnosti:

  • odborné, expertní a znalecké posudky
  • průzkumy a dokumentace stavu konstrukcí
  • supervize projektů
  • pasporty budov a konstrukcí
  • vyhodnoceni stavu konstrukcí a doporučení způsobu opravy nebo rekonstrukce
  • analýzy stavebních materiálů (vlhkost, obsah soli, mykologické rozbory)
  • konzultační činnost