koordinátor BOZP

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb.

Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi:

pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu (člověkodní). Příklad: stavba realizována 6 měsíců x 22 dní x 4 pracovníci (odhad průměrného počtu pracovníků vykonávající práce na stavbě denně) = 528 – je nutný koordinátor BOZP. Činnosti koordinátora pro všechny typy staveb je zajištěna odborně proškolenými pracovníky.