Termovizní měření

Pomocí termovizní kamery zjistíme tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a odhalíme skryté vady staveb. Termokamera umí s velkou přesností tyto poruchy nalézt, my Vám poradíme efektivní návrh nápravného řešení a následně i zkontrolujeme dodavatele při realizaci.

Díky termoviznímu měření lze vyhledat či stanovit:

 • kvalitu zateplení a počet kotvících hmoždinek
 • místa s tvorbou alergenních plísní
 • jestli se jedná o rekonstruovaný či jinak dostavovaný objekt
 • tepelně izolační vlastnosti rozvodů tepla
 • úniky teplonosného media u podlahového vytápění (lokalizací se zamezí bourání celého systému, ušetříme Vám tak investice do větších oprav)
 • přehřívání rozvodů a jističů v elektro-rozvaděčích (předchází se tak výpadkům výroby a požárům)
 • chod elektromotorů z hlediska přehřívání (předcházení výpadkům výroby)

Tepelně technické posouzení

 • posouzení způsobu zateplení, návrh vhodného zateplovacího systému
 • vypracování odborného posudku pro potřeby Programu Zelená úsporám
 • výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění dle TNI 73 0329(rodinné domy), TNI 73 0330(bytové domy)
 • posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov, výpočet součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí U (W/m2.K)
 • vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb.
 • vypracování studie návratnosti investic
 • zajištění technického dozoru při provádění zateplování, viz služby - technický dozor investora

Ukázky z termovizního měření